พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer

สำนักงานของเรา ดูเพิ่มเติม
         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก #3 แนะนำความรู้ โปรแกรมบาร์โค้ด
          

   #3 แนะนำความรู้ โปรแกรมบาร์โค้ด

   แนะนำความรู้เกี่ยวกับ ระบบบาร์โค้ดของเรา

    ทำไมต้อง ทำโปรแกรมบาร์โค้ด

    ระบบบาร์โค้ดได้รับการพิสูจน์ ในการจัดการสินค้าคงคลัง และงานธุรกิจต่างๆมามากมาย
    พบว่า ระบบบาร์โค้ด เพิ่มความรวดเร็วในจัดการ อีกทั้งมี ความแม่นยำสูง โอกาสผิดพลาดต่ำ
    ดังนั้น เราจะนำเสนอเหตุผลว่า ทำไมเราควรมาใช้ระบบบาร์โค้ด

    1. ระบบเดิมไม่มีมีบาร์โค้ด เมื่อระบบเดิมไม่มี จะต้องทำซอฟแวร์เพื่อเสริมเข้าไป
    2. ต้องการรวดเร็วในการทำงาน หากมีการใช้ปริมาณไม่มาก เช่น เพียง20ครั้ง/วัน
    ซอฟแวร์ฟรีต่างก็สามารถทำได้ แต่หากมีการใช้ในปริมาณที่สูงและต่อเนื่อง ถือว่าภาระมีมากขึ้น
    โปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะ จะมีความจำเป็น เพื่อลดภาระและเพิ่มความรวดเร็ว
    ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการ พิมพ์ป้าย BARCODE,การรับข้อมูล,การทวนสอบข้อมูล

                                                                  รูป ระบบงานบาร์โค้ด
    3.มีระบบงานใหม่ มีการทำงานแบบเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแบบบาร์โค้ด จาก 1D เป็น 2D ที่มีประสิทธิภาพในเก็บข้อมูลที่เยอะกว่า
    4. ออกแบบโปรแกรม สำหรับ PDA Moblie Barcode Scanner
    ปกติPDA Moblie Barcode Scanner จะมีซอฟแวร์ที่ติดมาให้ เพื่อทดสอบการทำงานเบื้องต้น
    ไม่มีซอฟแวร์ที่จะทำงานกับNETWORK ดังนั้น จึงต้องเขียนโปรแกรม เพื่อให้รองรับสามารถ
    ได้ตามคุณสมบัติของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา

      ยกตัวอย่าง ลักษณะโปรแกรม
    1. Barcode generator โปรแกรม สร้าง พิมพ์บาร์โค้ด ที่ต้องลักษณะเฉพาะ
     การรันตัวเลข ตามลักษณะเฉพาะของาน รวมถึง รูปแบบLayout ของงานพิมพ์
    2. โปรแกรมบาร์โค้ดสำหรับธุรกิจ ออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีการทำงาน
        2.1 โปรแกรมสำหรับการผลิต ในการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ได้
        ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
        - การรับวัตถุดิบ การรับงานที่ได้ออกใบสั่งซื้อ
         - การผลิต ใช้ในตรวจนับงานระหว่างทำ เพื่อควบคุมการผลิต
         - การตรวจนับ สินค้าสำเร็จรูป (Finish goods)
         - ตรวจนับ สินค้าในสต๊อค สำหรับงานขาย
       โดยข้อมูลต่างสามารถนำมาแสดงและพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที
        2.2 ระบบสมาชิก ระบบผู้ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมในงานต่างๆ
        2.3 Inventory Management การจัดการสต๊อค สินค้าคงคลัง ในธุรกิจขนาดเล็กถึงธุรกิจขนาดใหญ่
    3.. เชื่อมต่อกับระบบเดิม เพิ่มการใช้งานบาร์โค้ดกับระบบงานเดิม เช่น ฐานข้อมูลเดิมเป็น Oracle,SQL SERVER,SAP
     (ทั้งนี้ต้องดูความเป็นไปได้ของระบบเดิม)

   
  

Tel 087-561-8683 , 02-157-5704 Fax 02-157-5705 Email : sales@telzel.com                     Visitor