พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LS9208
        
    
 Symbol  LS9208 1D Laser Barcode Scanner

 
     LS9208   
แบบเลเซอร์ อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D
Omni Directional สแกนแบบทุกทิศทาง
ระบบสแกนอัตโนมัติ เมื่อเคลื่อนที่ผ่าน

   LS9208 Specifications
   

   
   

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor