พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer

สำนักงานของเรา ดูเพิ่มเติม
         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก #2 ตัวอย่าง วีดีโอสาธิต
          

  #2 ตัวอย่าง วีดีโอสาธิต

Software Feature and Benefit Demo

สาธิต คุณสมบัติเด่น และ ประโยชน์ จากซอฟแวร์ของเรา
การแสดง สาธิต ลักษณะภาพรวมของขอบเขตการทำงานของซอฟแวร์
และแสดงคุณสมบัติที่โดดเด่น(feature)
ท่านผู้สนใจ สามารถติดต่อ ฝ่ายขาย 084-365-5344 เพื่อดูซอฟแวร์จริงๆ หรือชมส่วนงานที่สนใจแบบชัดเจน


สาธิตการใช้งาน บน PDA Barcode Scanner ผ่าน WIFI

การใช้ทดลองใช้งาน การสแกนบาร์โค้ดบน
เครื่อง PDA Barcode Scanner รุ่น MC55 Motorola
ทำการสแกนบาร์โค้ดและส่งข้อมูลผ่านwifi ส่งข้อมูลสต๊อคเข้าสู่ SERVER
สำหรับท่านที่สนใจ นำระบบการสแกนบาร์โค้ด ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
การสแกนรับ-จ่าย สต๊อด ณ จุดทำงาน และส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ และสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ทันที
เราสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองให้ตรงตาม
ความต้องการของท่านได้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง สต๊อคสินค้า (Inventory Control) ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode System)

   
  

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor