พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ Barcode Scanner ไร้สาย

          
     Barcode Scanner ไร้สาย

Symbol LI4278 1D Cordless Barcode Scanner

แบบ LINEAR IMAGE  อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D
แบบไร้สาย ด้วยสัญญาณบลูทูช
เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการใช้งาน แทนแบบสาย เพื่อความสะดวก
แต่ไม่เหมาะกับงานระยะไกล
  
Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor