พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ Barcode Scanner ยึดติดฐาน

          
     Barcode Scanner ยึดติดฐาน

Symbol LS9208  1D  Barcode Scanner

แบบเลเซอร์ อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D
Omni Directional สแกนแบบทุกทิศทาง
ระบบสแกนอัตโนมัติ เมื่อเคลื่อนที่ผ่าน
 
  
Tel 084-365-5344 , 02-157-5704 Fax 02-157-5705 Email : sales@telzel.com                     Visitor