พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ ds6708

        
    
 Symbol DS6708 1D - 2D  Image Barcode Scanner

 
    DS6708     
แบบImage 1.3Mpixel อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D 2D
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม สแกนเร็ว ความสามารถการอ่านสำเร็จสูง
เหมาะกับ ผู้ที่ใช้งาน บาร์โค้ด 2D เป็นหลัก เช่น QR Code, PDF417
    สแกนได้กับบาร์โค้ดได้เกือบทุกมาตรฐานในปัจจุบัน

สนับสนุน RS232 , USB , PS2(keyboard wedge), IBM468x/9x

   DS6708 Specifications
   

   
   

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor