พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ความรู้ บาร์โค้ด (BARCODE) คืออะไร ?
        
    
 ความรู้ : บาร์โค้ด (BARCODE) คืออะไร ?

 
    บาร์โค้ด (Barcode) หรือ รหัสแท่ง เป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนตัวเลขหรืออักษร
เป็นแท่งสีดำบนพื้นขาว(ช่องว่าง) โดยแต่ละแท่งจะมีความหนาและระยะแต่ละแท่ง
ไม่เท่ากัน ซึ่งแท่งที่เรียงกันเหล่านี้สามารถแปลเป็นตัวเลขหรืออักษร ด้วยเครื่องอ่าน

              เปรียบเทียบรหัสมอร์ส (ซ้าย) และ บาร์โค้ด (ขวา)

  ต้นกำเนิดของแนวคิดมาจาก รหัสมอร์ส (หรือ รหัสโทรเลข) ซึ่งมีขีดยาวสั้นที่แตกต่างกัน
แล้วมาแปลเป็นตัวอักษร ในสมัยก่อนนั้นการจะระบุตัวตนของสิ่งของหรือสินค้า ว่านี่คืออะไร
ลำดับที่เท่าไร ไม่มีเครื่องมือใดที่จะสามารถอ่านฉลากหรือป้ายที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขได้
ต้องใช้คนเข้าไปแยกแยะ เมื่อมีการคิดประดิษฐ์บาร์โค้ด ขึ้น ก้อสามารถสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้า
เข้าไปอ่านค่า เพื่อระบุตัวตนของสิ่งของได้

   ต่อมาเมื่อพัฒนาการทางคอมพิวเตอร์สูง มีการจัดเก็บข้อมูลได้ ทำให้บาร์โค้ด เป็นที่แพร่
หลายมาก ในการจัดเก็บสินค้า Warehouse และขยายไปยังธุรกิจอื่นๆอีกมาก ซึ่งข้อดีของระบบ
บาร์โค้่ดคือ
- ราคาถูก เริ่มต้น เพียงซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด และทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่
ก็สามารถเริ่มทดลองใช้งานได้แล้ว
- มีความเสถียร ความผิดพลาดต่ำ หากคุณภาพการพิมพ์ดีคมชัด แทบจะไม่พบความผิดพลาดเลย

   บาร์โค้ดมีการพัฒนามาตรฐานต่างๆมากมาย และแต่ละมาตรฐาน โดยมีข้อดี ข้อเสียต่างกันไป
บางแบบสามารถใช้ได้เฉพาะตัวเลข,บางแบบใช้ได้ทั้งตัวเลข+ตัวอักษร,บางแบบสามารถพิมพ์
ให้มีขนาดเล็กได้
มาตรฐานที่นิยมใช้
แบบ 1D Barcode
EAN, UPC, ISBN, ISMN, ISSN, GS1-128, SSCC-18, EAN-14, Code 39, Code 93, Code 128 , Code 2 of 5, Code 11, Codablock F, Code 16K, Code 49, Codabar
แบบ 2D Barcode
QR Code,PDF417, MicroPDF417, Data Matrix
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง บาร์โค้ด 1D และ 2D ,ข้อดีของ 2D BARCODE

   
   

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor