พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LI4278
        

      Symbol LI4278  1D Cordless Laser Barcode Scanner

 

     LI4278    
เครื่องบาร์โค้ด แบบไร้สาย แท่นชาร์จทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องประมวลผล ลดความเกะกะจากสายและเพิ่มระยะทำงานได้มากขึ้น
แบบLinear Image อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D
แบบไร้สาย ด้วยสัญญาณบลูทูช ระยะใช้งาน 100m
(การใช้งานจริงจะได้ระยะทางน้อยกว่านี้ และเนื่องจากใช้สัญญาณบูลทูช เมื่อมีสิ่งกีดขวางประสิทธิภาพจะลดลงมาก)
สนับสนุน RS232 , USB , PS2(keyboard wedge), IBM468x/9x
เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการใช้งาน แทนแบบสาย เพื่อความสะดวก
แต่ไม่เหมาะกับงานระยะไกล

   LI4278 Specifications
   

   
  

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor