พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LS9208

      Symbol  1D Laser Barcode Scanner
 

    LS9208    
แบบเลเซอร์ อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D
Omni Directional สแกนแบบทุกทิศทาง
ระบบสแกนอัตโนมัติ เมื่อเคลื่อนที่ผ่าน

   LS9208 Specifications
   

   
   

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor