พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer
   


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ ZM600
        

     ZEBRA  ZM600  Barcode Printer

 
     ZM600   
อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D 2D
ต่อเชื่อม เครือข่ายด้วย Wireless LAN,GPRS,EDGE 3G HSDPA
ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 6.0
ใช้เป็นโทรศัพท์ และเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 3G

   ZM600 Specifications
   

   
   

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor