พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer

สำนักงานของเรา ดูเพิ่มเติม


         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก
       บริษัท เทลเซล จำกัด เป็นผู้จัดหน่าย ผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดคุณภาพ หลากหลายประเภท
  
     ไม่ว่าจะเป็น เครื่องอ่าน บาร์โค้ด (Barcode Scanner) ,Printer สำหรับ บาร์โค้ด
  
      ออกแบบซอฟแวร์ เขียนซอฟแวร์ เพื่องานบาร์โค้ด ตั้งแต่ระดับ SME - องค์กรขนาดใหญ่
         เรามีประสบการณ์ ในระบบงาน บาร์โค้ด มากกว่า10ปี โดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรม ระบบWarehouse / Inventory System
         มีวิศวกรที่เชี่ยวชาญ และโปรแกรมมืออาชีพ ในการดูแล และ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 
     
สนใจสินค้าและซอฟแวร์ ติดต่อ ฝ่ายขาย สายด่วน 084-365-5344 (คุณสุธิชาติ) หรือ info@telzel.com
   

    ออกแบบโปรแกรมซอฟแวร์ รับเขียนโปรแกรม รับเขียนซอฟแวร์

   บาร์โค้ด BARCODE Software

       รับ เขียนโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม ซอฟแวร์ ให้คำปรึกษา สำหรับ งาน โปรแกรม barcode
     โดยผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์ด้านระบบงานบาร์โค้ด ในระดับมืออาชีพ
     ตั้งแต่ องค์กรขนาดเล็ก-องค์กรขนาดใหญ่


                      


  
  ขอบข่ายงานที่เราเชี่ยวชาญ
     
เป็นกลุ่มงานที่เรามีประสบการณ์ และลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างดี ได้แก่

1. Inventory System
    ระบบสต๊อคบาร์โค้ด โปรแกรมบาร์โค้ดสำหรับระบบอุตสาหกรรม
    หรือ มีผู้ใช้งานตั้งแต่5คนขึ้นไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มีผู้ใช้หลายร้อยคน
      1.1 ขอบเขต (Scope)
          - Sales ระบบจัดการงานขาย
          - Purchasing ระบบงานจัดซื้อ
          - Inventory งานจัดการสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
          - Production งานระบบการผลิต
          - Delivery งานจัดส่งและบริหารผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Goods)
      1.2 รูปแบบซอฟแวร์
          - แบบโปรแกรม Software รันบน Windows
          - แบบ Web Application รันบน Browser ซึ่งใช้ได้บนเครื่อง
             หลายแพทฟอร์ม
แผนภาพ โครงสร้างซอฟแวร์
2. Barcode Application System
    คือ การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม การใช้บาร์โค้ด สำหรับธุรกิจเดิม
   ที่ใช้อยู่แต่ต้องพัฒนาเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น หรือ มีการใช้อุปกรณ์บาร์โค้ดใหม่ๆ
   เข้าสู่ระบบ รวมถึง ผู้ที่ยังไม่มีการใช้ระบบบาร์โค้ดมาก่อนและต้องการนำมาใช้
ตัวอย่างเช่น
- โปรแกรมเพื่อใช้งาน Wire & Wireless Barcode System
- โปรแกรม เพื่อใช้งานกับ อุปกรณ์ Mobile Barcode (Wifi PDA Barcode)
- โปรแกรม เพื่อใช้งานกับ อุปกรณ์ Mobile Barcode with 3G (3G PDA Barcode)
- โปรแกรม สำหรับ บาร์โค้ด 2D
- โปรแกรม สำหรับการพิมพ์บน Printer Barcode (สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ)
ภาพ การเชื่อมโยงอุปกรณ์บาร์โค้ดกับซอฟแวร์ 
3. Modify & Development by customer spec.
   ทางเรา มีทีมวิศวกรและโปรแกรมเมอร์ ที่เชี่ยวชาญในระบบงานอุตสาหกรรม
   ซึ่งจะสามารถ แนะนำ ปรับปรุง ระบบงานเดิม โดยใช้การพัฒนาซอฟแวร์มาใช้
   เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น มีระบบงานใหม่,อัพเกรด
   ฮาร์ดแวร์ ระบบเดิมไม่สนับสนุน , ปริมาณมากงานเดิมมาก ต้องการเพิ่ม
   ความเร็วการทำงาน, ลดจุดผิดพลาด,ต้องการข้อมูลแบบทันที realtime,
   การใช้งานระบบไร้สาย,ทำงานบนระบบInternet  เป็นต้น

 
การโมดิไฟ พัฒนาระบบ 

  ภาพตัวอย่าง หน้าจอ ซอฟแวร์ของเรา
    
ลูกค้าท่านใดสนใจรับชมรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนขึ้น ชมตัวอย่างอื่นๆที่ท่านสนใจ
   
  ติดต่อ ฝ่ายขายเราได้ 084-365-5344
     เรายินดีนำเสนอข้อมูล และการสาธิต เพิ่มเติม


 
1. หน้าจอ การบันทึกข้อมูล
  


 
2. รายงาน และ สรุปผลด้วยกราฟ
  


 
3. หน้าจอ ส่วนงานจัดซื้อ Purchasing
  
  


 
4. หน้าจอ Inventory

 


 
5. หน้าจอ ส่วนการผลิต Production

  

 
 
6. ภาพ การทำงานบน Mobile PDA Barcode Scanner

   PDA 

  
สำหรับท่านผู้สนใจ เราจัดทำหัวข้อ เพื่อให้รู้จักซอฟแวร์เรามากขึ้น ดังนี้

 

    สินค้ายอดนิยม Popular Products

Symbol DS6708 1D 2D Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบImage 1.3Mpixel อ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D 2D
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม สแกนเร็ว ความสามารถการอ่านสำเร็จสูง
เหมาะกับ ผู้ที่ใช้งาน บาร์โค้ด 2D เป็นหลัก เช่น QR Code, PDF417

 
 
     

Symbol MC55A0  1D 2D PDA Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ชนิด 1D 2D
ต่อเชื่อม เครือข่ายด้วย Wireless LAN
ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 6.5
ฟังก์ชั่นครบ สำหรับการใช้งานแบบพกพา ภายในองค์กร โรงงาน
 
     

ZEBRA ZM400  Barcode Printer

หน้ากว้าง 4.09"(104mm)
*ระบบการพิมพ์แบบ Thermal Transfer หรือ Direct Thermal 3G HSDPA
*ความละเอียด 203dpi หรือ 300 dpi หรือ 600dpi
*การเชื่อมต่อ USB,RS232C,Parallel,Lan Print Server,Wireless
               * = ขึ้นกับรุ่นตัวเลือกที่สั่งซื้อ
 
 
      

   
   
ความรู้ Knowledge  : เพื่อความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นTel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor